Styrelse

Ordförande: Katarina Persson
Vice ordförande: Ted Andersson
Kassör: Sandra Peterson
Sekreterare: Elin Dahlgren
Ledamot: Stefan Olsson 
Suppleanter: Anders Erlandsson, Annika Nilsson, Alice Harvey   
Webbsideansvarig: Christina Arvidsson

E-post till styrelsen: styrelsen@vanstadbyalag.se
E-post till webbsideansvarig: webb@vanstadbyalag.se

Revisorer: Barbro Magnusson, Tommy Larsson
Suppleanter: Marie Persson, Sven Andersson

Valberedning: Birgitta Andersson (sammankallande), Bo Nilsson