Böcker

Böckerna om Vanstad

bok1  uppdatByabok
Detta är Vanstad
 – en byaskrift sammanställd och utgiven 2000 av Vanstads byalag (nytryck 2004). Pris 100 kr. Det finns även ett häfte med uppdateringar (2015) för 20 kr.

bok2
Detta är Vanstad landsbygd – e
n skrift om gårdarna, husen och folket utanför Vanstad by och Äsperöds samhälle. Utgiven 2006. Pris 200 kr

Paketpris 250 kr för båda böckerna plus kompletteringshäftet, ev porto tillkommer.

Vill du beställa? Kontakta:
Katarina Persson 0730-752254, styrelsen@vanstadbyalag.se