Telefoni & bredband

För att få en långsiktig och stabil lösning för bredband och telefoni behöver vi få en anslutning till det fasta fibernätet. Enligt uppgift från Teleservice påbörjades grovprojekteringen för fibernät i Vanstad under sommaren 2018. Därefter följer: 1) avtal med markägarna, 2) grävning för stamnätet, 3) villaprojektering, 4) villaingrävning, 5) stamnätssvets och -blås, 6) installation.

Om du inte redan anmält dig för bredband via fiber så kan du göra det hos Teleservice.

Fiberprocessen – så går det till (info klippt ur mejl från Teleservice okt-2018)
Varför kan man inte bara få fiber direkt när man beställt? Fiberprocessen är ganska lång och för att du ska få ett hum om allt vi gör, så vill vi enkelt berätta om de olika stegen – vägen till att få fiber.

Först – projektering och tillstånd
Först gör vi grovprojektering och tar in avtal (markavtal, trafikverkstillstånd, tillstånd från länsstyrelsen). Denna etapp tar ca 4-8 månader beroende på hur snabbt vi får in markavtalen. Om någon markägare inte ger oss markavtal är risken stor att vi behöver projektera om, och eventuellt söka nytt trafikverkstillstånd (som tar cirka 5 månader att få).

Dags för utsättning och grävning
När väl projekteringen är klar och vi fått alla tillstånd lämnas det över till vår egen anläggningsavdelning som begär utsättningar för att inte gräva på befintliga kablar och ledningar. Sen sätter vi igång med att gräva ner våra fiberslangar! Detta görs i två etapper – först de slangar som vi kallar stamnät som binder ihop nätet, och sedan alla tomtingrävningar. Innan det är dags för tomtingrävning kommer ni alla som beställt fiber att bli inbokade på ett projekteringsbesök. Då kommer vår projektör ut och planerar hur slangen in till er fastighet ska dras och sedan hur den ska gå in i huset, samt var fibernoden i huset ska placeras. Då kan du också göra eventuell beställning av installation i fastigheten under besöket med projektören.

Sista steget – fiberblåsning, svetsning och installation 
När väl alla slangar är på plats så kommer våra fiberblåsare ut och blåser i fibern i de nedgrävda slangarna. Därefter tar våra svetsare vid och förbinder nya stamnätet med befintligt nät i en fibersite. Nu är fibernätet klart och vi kontaktar dig för att boka in en tid för installation. Därefter kan du börja använda dig av din fiberanslutning – framtidens uppkoppling.

Lägesrapport 2019-10-01 Grävningsarbetet pågår för fullt och närmar sig sitt slut inne i Vanstad by.

Lägesrapport 2019-04-08 (efter diskussion på byalagets årsmöte) från Lina Dontsios, projektledare för fiberutbyggnad, Teleservice:
”Det har gått bra med Per-Emils väg så vi kommer att använda den. Sträckan som sedan skulle fortsätta västerut mot Anklam för jag en diskussion med Benny Nilsson angående. Så för att summera: Just nu finns där inga kända faktorer som kan påverka fiberutbyggnationen negativt. Min förhoppning är att kunna lämna projektet till anläggning för utförande under April-månad med grävstart i sommar.”