Styrelse

Ordförande: Katarina Persson
Vice ordförande: Benny Nilsson
Kassör: Magnus Nilsson
Sekreterare och webbsideansvarig: Christina Arvidsson
Ledamot: Stefan Olsson
Ledamot: Johnny Jönsson
Suppleanter: Martina Salvin, Michael Johansen, Michaela Månsson, Johnny Samuelsson

E-post till styrelsen: styrelsen@vanstadbyalag.se
E-post till webbsideansvarig: webb@vanstadbyalag.se

Revisorer: Barbro Magnusson, Tommy Larsson
Suppleanter: Marie Persson, Sven Andersson

Valberedning: Birgitta Andersson (sammankallande), Bo Nilsson, Göte Sjögren