Styrelse

Ordförande: Katarina Persson
Vice ordförande: Michaela Månsson
Kassör, sekreterare, webbsideansvarig: Christina Arvidsson
Ledamot: Stefan Olsson
Ledamot: Michael Johansen
Ledamot: Johnny Samuelsson
Suppleanter: Johnny Jönsson, Elin Dahlgren, Ted Andersson, Sandra Petersson

E-post till styrelsen: styrelsen@vanstadbyalag.se
E-post till webbsideansvarig: webb@vanstadbyalag.se

Revisorer: Barbro Magnusson, Tommy Larsson
Suppleanter: Marie Persson, Sven Andersson

Valberedning: Birgitta Andersson (sammankallande), Bo Nilsson, Göte Sjögren