Årsmöte

Vanstad byalag har vanligen årsmöte den sista helgfria söndagen i mars. Alla är välkomna att delta på årsmötet och varje röstberättigad medlem har rösträtt, en röst per medlem. stadgar

De senaste årsmöteshandlingarna:
Kallelse årsmöte 31 mar 2019
Dagordning årsmöte 31mar2019
Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Protokoll årsmöte 26 mar 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 20 mar 2016
Bokslut 2015
Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll årsmöte 29 mar 2015
Verksamhetsberättelse 2014